ေပက်င္း ႏုိင္ငံတကာ စြန္လႊတ္ပြဲေတာ္ရဲ႕ ေရာင္စံု စြန္မ်ား

(GMT+08:00)2023-04-13 19:17:49  

ဧျပီလ ၁၂ရက္ေန႔က ၁၁ၾကိမ္ေျမာက္ ေပက်င္းႏုိင္ငံတကာစြန္လႊတ္ပြဲေတာ္ ႏွင္႔ ဒုတိယအၾကိမ္တရုတ္စြန္တံခြန္စုိက္ျပိဳင္ပြဲ ကုိ Beijing Garden Expoမွာ က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။ ယခုအၾကိမ္စြန္လႊတ္ပြဲေတာ္က ပြဲစဥ္(၁၀)ခုထားရွိျပီး တရုတ္ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စြန္လႊတ္ဝါသနာရွင္မ်ားပါဝင္ၾကဖို႔ ဆြဲေဆာင္ခဲ႔ပါတယ္။