ဖူက်ိဳး-ရွပ္မင္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္းရဲ႕ ေမက်ဳိးပင္လယ္ေကြ႔ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ တံတားကုိ ေကာင္းကင္ယံမွ ျမင္ကြင္း

(GMT+08:00)2023-04-13 19:18:27  

ဧျပီလ ၁၁ရက္ေန႔က ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ဖူထ်န္ျမိဳ႕မွာ ဖူက်ိဳး-ရွပ္မင္ ျမန္ႏႈန္းျမင္႔ရထားလမ္းရဲ႕ ေမက်ဳိးပင္လယ္ေကြ႔ ပင္လယ္ျဖတ္ေက်ာ္ တံတားကို ေကာင္းကင္ယံကေန ေတြ႔ရပံု ျဖစ္ပါတယ္။