“တရုတ္လူေကာင္း” လီေဖရွင္

(GMT+08:00)2023-04-11 15:03:34  

တရုတ္နုိင္ငံ အန္းေဟြးျပည္နယ္ ဟြမ္ရွန္းေတာင္ ရႈခင္းသာေနရာမွာ အထူး သန္႔ရွင္းေရးသမားေတြ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ေတာင္ကမ္းပါးေတြေအာက္ ႀကိဳးခ်ကာ အတက္အဆင္းျပဳလုပ္၍ အမႈိက္မ်ား ရွင္းလင္းၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ထဲမွာ လီေဖရွင္လည္း တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ နွစ္ ၂၀ေက်ာ္အတြင္း လီေဖရွင္က သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ေတာင္ကမ္းပါးေတြေအာက္ ခ်ခဲ႔တဲ႔ ႀကိဳးအရွည္စုစုေပါင္း ကီလုိမီတာ ၁၈၀၀ ေတာင္ ရွိပါၿပီ။ လီေဖရွင္က အမႈိက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းတဲ႔အျပင္ မၾကာခဏ ဆုိသလုိ ခရီးသြားမ်ားရဲ႕ မေတာ္တဆ ေတာင္ကမ္းပါး ေအာက္သုိ႔ က်သြားတဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိလည္း ကူညီ ေကာက္ေပးခဲ႔ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္မွာ သူဟာ “တရုတ္လူေကာင္း” ဂုဏ္ထူးဆု ကုိ ရရွိခဲ႔ပါတယ္။