တတိယအႀကိမ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတကာ လူသံုးကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2023-04-10 16:45:30  

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတကာ လူသုံးကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲကို ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ဟိုင္ခိုၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ လူသံုးကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ ျပပြဲဧရိယာႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အရင္ က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႀကိမ္ကထက္ မ်ားစြာတိုးျမင့္လာပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္က ကုမၸဏီအသီးသီးႏွင့္ လုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး ယင္းပလက္ေဖာင္းကို အသုံးျပဳ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ကူးလူးဖလွယ္ၿပီး အက်ိဳးတူခံစားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကပါသည္။