နယူးေယာက္ျမိဳ႕၌ အီစတာေန႔ ပန္းဦးထုပ္ ခ်ီတက္ပြဲကုိ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-04-10 16:53:17  

    ဧျပီလ ၉ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၌ လူမ်ားသည္ အီစတာေန႔ ပန္းဦးထုပ္ ခ်ီတက္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ ၾကပါသည္။ ထုိေန႔သည္ အေနာက္တုိင္း ရုိးရာပြဲေတာ္ ျဖစ္သည့္  အီစတာေန႔ျဖစ္ပါသည္။ လူမ်ားသည္ ဂရုတစုိက္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပန္းဦး ထုပ္ကုိ ဝတ္ဆင္ၾကျပီး နယူးေယာက္ရွိ Fifth Avenueတြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ က်င္းပသည့္ အီစတာေန႔ ပန္းဦးထုပ္ ခ်ီတက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကပါသည္။