အေမရိကန္နွင္႔ ထုိင္ဝမ္တုိ႔၏ “နုိင္ငံေရးရႈိး” သည္ ျပတ္ျပတ္သားသား တုံ႔ျပန္မႈ ခံရပါမည္

(GMT+08:00)2023-04-06 11:10:07  

တရုတ္ ထုိင္ဝမ္ေဒသမွ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိက္ယဥ္ဝင္သည္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္သုိ႔ ျဖတ္ေက်ာ္စဥ္ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ McCarthy နွင္႔ေတြ႔ဆုံခဲ႔ပါသည္။ ယင္းသည္ လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္က Pelosi ၏ ထုိင္ဝမ္ ခရီးစဥ္အၿပီး အေမရိကန္နွင္႔ ထုိင္ဝမ္တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ နုိင္ငံေရး ရန္စမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူနွင္႔ တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးတဲြျပန္တမ္းသုံးရပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး တရုတ္နုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနွင္႔ နယ္ေျမတည္တံ႔ျပည္႔စုံေရးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိခုိက္ကာ ထုိင္ဝမ္ သီးျခားတည္ရွိေရး အင္အားစုအား ျပင္းထန္စြာ မွားယြင္းေသာအခ်က္ကုိ ျပလုိက္ပါသည္။ ထုိင္ဝမ္ မင္က်င္႔တန္ပါတီ အာဏာပုိင္အဖဲြ႔က “အေမရိကန္ကုိ အားကုိးၿပီး သီးျခားတည္ရွိေရးကုိ ရွာႀကံျခင္း”နွင္႔ အေမရိကန္မွ နုိင္ငံေရး သမားအခ်ိဳ႕က “ထုိင္ဝမ္ကုိ အသုံးျပဳၿပီး တရုတ္နုိင္ငံအား ဟန္႔တားရန္ ရွာႀကံျခင္း”သည္ ထုိင္ဝမ္ ေရလက္ၾကား အေျခအေန တင္းမာလာမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူသည္ ၁၉၇၁ ခုနွစ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၂၇၅၈ မွ အတည္ျပဳျခင္း ခံရတာ ျဖစ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္အပါအဝင္ တစ္ကမၻာလုံးမွ နုိင္ငံ ၁၈၂ နုိင္ငံက တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူ အေျခခံေပၚတြင္ တရုတ္နုိင္ငံနွင္႔ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးကုိ ထားရွိၾကပါသည္။

အေမရိကန္သည္ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရးမူ အေပၚ တည္ၾကည္ေလးနက္ေသာ ကတိျပဳခ်က္ ရွိပါသည္။ ၁၉၇၈ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ႔သည္႔ တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္ သံတမန္ေရး ဆက္ဆံမႈ ထားရွိေရး ျပန္တမ္းတြင္ အေမရိကန္ အစုိးရက တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္တည္းသာရွိျခင္းနွင္႔ ထုိင္ဝမ္က တရုတ္နုိင္ငံ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္။

အေမရိကန္နွင္႔ ထုိင္ဝမ္တုိ႔ “နုိင္ငံေရးရႈိး” ကုိ မည္သုိ႔ပင္လုပ္လုပ္ ထုိင္ဝမ္သည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ထုိင္ဝမ္ ျဖစ္သည္႔ အျဖစ္မွန္ကုိ ေျပာင္းလဲနုိင္မည္ မဟုတ္သည္႔အျပင္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ တစ္ေပါင္းတစ္စည္း ျဖစ္ေရး သမုိင္းေရစီးေၾကာင္းကုိ တားျမစ္နုိင္မည္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္မွာ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။