ကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ Kevin McCarthyႏွင့္ Tsai Ing-wen ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2023-04-06 13:30:44  

ယခုလ ၆ရက္ေန႔က အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ Kevin McCarthyက အေမရိကန္တြင္ ထိုင္ဝမ္ေဒသ ေခါင္းေဆာင္ Tsai Ing-wenႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာ္မတီမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းေၾကညာခ်က္တြင္ ယင္းေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရး မူဝါဒႏွင့္ တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးတဲြ ျပန္တမ္း ၃ရပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ေက်ာခိုင္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး အေျခခံမူမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း ျဖစ္ကာ တရုတ္ျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္းကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ ကြန္ဂရက္သည္ ယင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါသည္။