ခ်င္းမင္ပဲြေတာ္မွာ Xuanyuan Huangdi ဘရာမင္းျမတ္ ရွိခိုးျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-04-06 14:29:14  

၂၀၂၃ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ရွန္ရွီးျပည္နယ္ ယန္အန္းၿမိဳ႕ရွိ ဟြမ္လင္ခ႐ိုင္တြင္ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ခ်င္းမင္ပဲြေတာ္ Xuanyuan Huangdi ဘရာမင္းျမတ္ ရွိခိုးျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပခဲ႔ပါသည္။