ကြမ္က်ိဳး Huadu တြင္ Didi ေမာင္းသူမဲ့အငွားကားမ်ား၏ စီးပြားျဖစ္သရုပ္ျပလုပ္ငန္း စတင္

(GMT+08:00)2023-03-29 15:45:09  

မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံ ကြမ္တံုျပည္နယ္ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕ Huadu ရပ္ကြက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာလိုင္စင္ရရွိခဲ့ေသာ ပထမအသုတ္ Didi ေမာင္းသူမဲ့အငွားကား မ်ား၏ စီးပြားျဖစ္သရုပ္ျပလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကြမ္က်ိဳးၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ Didi ေမာင္းသူမဲ့အငွားကား APP မွတစ္ဆင့္ ကားကို ေခၚယူၿပီး ေမာင္းသူမဲ့ အငွားကား ဝန္ေဆာင္မႈကို ခံစားႏိုင္ကာ အမွန္တကယ္ခရီးမိုင္ႏွင့္ အသံုးျပဳခ်ိန္အလိုက္ ပိုက္ဆံရွင္းရပါသည္။