ေကာ႔စတာရီကာ ပန္းေရာင္နာနတ္သီး အမ်ိဳးအစားသစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္

(GMT+08:00)2023-03-27 15:13:41  

ေကာ႔စတာရီကာႏုိင္ငံသည္ နာနတ္စိုက္ပ်ိဳးမႈ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းၿပီး ကမၻာေပၚရွိ အျခားျပည္ပႏိ္ုင္ငံမ်ားသို႔ နာနတ္သီး ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်သည့္ အဓိက ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာ႔စတာရီကာသည္ ရွားပါးေသာ ပန္းေရာင္ နာနတ္သီး တစ္မ်ိဳးကို စတင္စုိက္ပ်ိဳးျပီး ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်လာခဲ႔ပါသည္။ သာမန္နာနတ္သီးႏွင္႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔လွ်င္ ပန္းေရာင္ နာနတ္ သီးသည္ အရသာ ပိုေကာင္းျပီး အရည္ပိုမ်ားသည္ဟု သိရပါသည္။

အေမရိကန္၌ ၎၏အျမင္႔ဆံုးေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္လံုးလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀ခန္႔ ရွိၿပီး စပိန္၌ ၎၏ေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္လံုးလွ်င္ ၃၅ ယူရိုေငြခန္႔ ရွိပါသည္။