တူရကီႏိုင္ငံ အစၥတန္ဘူလ္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ ရမဒန္ ဥပုသ္လကို ၾကိဳဆိုၾက

(GMT+08:00)2023-03-25 13:48:50  

မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က တူရကီႏိုင္ငံအစၥတန္ဘူလ္ျမိဳ႕တြင္ မြတ္ဆလင္ ရမဒန္ ဥပုသ္လ၏ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ ဆူတန္အယ္ဟယမယ္တ္ဗလီေက်ာင္း။