တ႐ုတ္က်န္းစူးျပည္နယ္ဝူရွီးၿမိဳ႕မွာ smart ေမာင္းသူမဲ့ မီနီဘတ္စ္ အစီး ၅၀ ေျပးဆြဲၿပီး ေမာင္းသူမဲ့မိုက္ခ႐ိုလည္ပတ္ခ်ိတ္ဆက္မႈပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္လာ

(GMT+08:00)2023-03-24 12:48:52  

မတ္လ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက်န္းစူးျပည္နယ္ဝူရွီးၿမိဳ႕မွာ ခရီးသည္တစ္ဦး ေမာင္းသူမဲ့ မီနီဘတ္စ္ကားေပၚမွဆင္းလာတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ယခုႏွစ္ မတ္လအေစာပိုင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက်န္းစူး ျပည္နယ္ ဝူရွီးၿမိဳ႕မွာ smart ေမာင္းသူမဲ့ မီနီဘတ္စ္ အစီး ၅၀ ေျပးဆြဲခဲ့ၿပီး  သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျမဴနီစီပယ္ဘတ္စ္ကားမ်ားကို မိုက္ခ႐ိုလည္ပတ္မႈပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎သည္ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ေမာင္းသူမဲ့ မိုက္ခ႐ိုလည္ပတ္ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။