ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းထားသည္႔ ေ႐ႊတြင္းတစ္ခုကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2023-03-24 11:12:40  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေ႐ႊတြင္းတစ္ခုကို  ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ပထမအသုတ္ ေ႐ႊတုံးမ်ားကို စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္တုန္းက က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရက ယင္းေ႐ႊတြင္း၏ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါသည္။