ယူကရိန္း၏ လက္နက္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ရုရွားက ေျပာျပီး ယူကရိန္းက ရုရွား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2023-03-24 13:51:41  

လြန္ခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႔သည္ Kupyansk၊ Krasnyi Liman ႏွင့္ Donetsk စသည့္ေဒသမ်ားရွိ ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လက္နက္မ်ား၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ထားရွိရာေနရာစသည္တို႔ကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းဘက္၏ တင့္ကားမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာကားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္လုပ္ M777 အေျမာက္ တစ္လံုးကို ဖ်က္စီးျပီး ဒုံးပ်ံက်ည္ ၅ စင္းကို ၾကားျဖတ္တားဆီးကာ ဒ႐ုန္းမ်ားစြာကို ပစ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးမွ မတ္လ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေရးအေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔သည္ Krasnyi Limanႏွင့္ Bakhmut စသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ႐ုရွားစစ္တပ္၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယူကရိန္းတပ္ဖြဲ႔သည္ ႐ုရွားစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား စုစည္းရာေနရာမ်ား၊ လူအင္အား စုစည္းရာေနရာမ်ားႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ထားရွိရာေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။