တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတမွ မာလာဝီႏိုင္ငံသမၼတႏွင့္ မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံသမၼတထံသို႔ ဝမ္းနည္း ေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ အသီးသီးေပးပို႔

(GMT+08:00)2023-03-23 15:54:34  

မတ္လ ၂၀ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ မာလာဝီႏိုင္ငံႏွင့္ မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္မႈခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မာလာဝီႏိုင္ငံသမၼတ Lazarus McCarthy Chakwera ႏွင့္ မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံသမၼတ Filipe Nyusi ထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို အသီးသီးေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာတြင္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ က အပူပိုင္းဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း Freddy တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ မာလာဝီႏိုင္ငံႏွင့္ မိုဇမ္းဘစ္ႏိုင္ငံတြင္ ျပင္းထန္ေသာ လူေသေၾကအနာတရျဖစ္မႈႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ခံခဲ့ရျခင္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ေသဆုံးသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူမ်ား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအား ႏွစ္သိမ့္အားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ အေဆြေတာ္ႏိုင္ငံမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ကို ခုခံေက်ာ္လႊားၿပီး ဇာတိေျမကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။