ရွီက်င္႔ဖိန္၏ နဝမ အႀကိမ္ ရုရွား ခရီးစဥ္တြင္ ရရွိခဲ႔ေသာ အေရးႀကီး ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား

(GMT+08:00)2023-03-22 16:16:48  

   တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ရုရွားနုိင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ဘယ္လို အေရးႀကီး ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ား ရရွိသနည္း။ သိလုိပါက ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကုိ ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

၁။ ယခုအၾကိမ္ ခရီးစဥ္၏ အစီအစဥ္မ်ား

   ၂၀ ရက္ေန႔ညက သမၼတ ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ၂၁ ရက္ေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ကရင္မလင္ နန္းေတာ္သုိ႔ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္သြားေရာက္ခဲ႔ပါသည္။

  ကရင္မလင္နန္းေတာ္တြင္ ပူတင္သည္ ရွီက်င္႔ဖိန္အား ႀကိဳဆုိပဲြ အခမ္းအနားကုိ ခမ္းနားသုိက္ၿမိဳက္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

   ညေနမွ ညခ်ိန္အထိ နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က အေရးႀကီးသည္႔ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ နွစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး ပူးတဲြသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။

   ယင္းေန႔ နံနက္ပုိင္းက ကရင္မလင္ နန္းေတာ္ မသြားခင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရုရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ပါသည္။

၂။ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္

  ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခုအၾကိမ္ ရုရွား ခရီးစဥ္သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ခရီးစဥ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။

   နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ခ်စ္ခင္ရင္းနွီးစြာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး အေရးႀကီး သေဘာတူညီမႈအသစ္ အမ်ားအျပားကုိ ရရွိခဲ႔ၾကပါသည္။

   ပူတင္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က ခရီးစဥ္အတြင္း မိမိတုိ႔၏ ယာဥ္တန္း ျဖတ္သန္းရာေနရာတြင္ ရုရွားျပည္သူမ်ားစြာတုိ႔က လက္ေ၀ွ႕ယမ္း ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး တရုတ္နွင္႔ ရုရွားဆက္ဆံမႈသည္ နက္ရႈိင္းေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အေျခခံ ရွိျခင္းကုိ မိမိ ခံစားရသည္ဟု ေျပာခဲ႔ပါသည္။

၃။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ခရီးစဥ္

   ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ နွစ္နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔သည္႔ နွစ္နုိင္ငံ ေခတ္သစ္ ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈဆုိင္ရာ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္တြင္ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား ဘုိးစဥ္ေျမးဆက္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ခုိင္ခံ႔ေသာ အေျခခံ ရွိၿပီး နွစ္နုိင္ငံ က႑စုံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၄။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္

၂၁ ရက္ေန႔တြင္ နွစ္နုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ယူကရိန္း အက်ပ္အတည္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြ နည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ အေလးအနက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။