ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႐ုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ရႈစတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

(GMT+08:00)2023-03-22 11:58:57  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းအစိုးရရုံးဌာန၌ ႐ုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစ္ရႈစတင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္းChina Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

 ရွီက်င့္ဖိန္က တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္း၏အႀကီးဆုံးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္-႐ုရွား ဆက္ဆံေရး ပုံမွန္တည္ၿငိမ္စြာ တိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး၏ သမိုင္းဝင္ ေလာ႔ဂ်စ္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ အရင္းခံ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ တ႐ုတ္-႐ုရွား ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ရန္ အေလးထားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံျခင္းစနစ္ စသည္႔ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္အသစ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမႇင့္တင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈအသစ္မ်ား ပိုမိုရရွိရန္ ႐ုရွားဘက္ႏွင့္အတူႀကိဳးစားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မစ္ရႈစတင္က ႐ုရွားႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကို တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။