အေမရိကန္ Manhattan ရာဇဝတ္မႈတရားရံုးသည္ သမၼတေဟာင္း ထရန္႔ကုိ တရားစြဲဆုိရန္ ျပင္ဆင္ေန

(GMT+08:00)2023-03-21 14:42:54  

   မတ္လ ၂၀ရက္ေန႕က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ျမိဳ႕၌ ေဒသႏၱရေရွ႕ေနရံုး အျပင္ဘက္လမ္းေပၚတြင္ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားခ်မွတ္ထားပါသည္။ အေစာပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္းထရန္႔က ၂၀၁၆ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ခဲ႔စဥ္က လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးရုပ္ရွင္မင္းသမီး Stormy Danielsအား ႏႈတ္ပိတ္ခေပးခဲ႔မႈ စြပ္စြဲခ်က္ ရွိေသာေၾကာင္႔ အဂၤါေန႔တြင္ “အဖမ္းခံ”ရႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။