ေတာင္ကုိရီးယားႏွင္႔အေမရိကန္တုိ႔သည္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ႔က်င့္မႈကို ဆက္တုိက္က်င္းပေန

(GMT+08:00)2023-03-20 13:20:22  

မတ္လ ၁၉ရက္ေန႔က ေတာင္ကုိရီးယားႏွင္႔အေမရိကန္တုိ႔သည္ “Freedom Shield” ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ႔က်င္႔မႈကို ဆက္တုိက္က်င္းပေနပါသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ ပစ္လႊတ္ျခင္း ေၾကာင္႔ အေျခအေနကုိ ပိုမုိတင္းမာေစပါသည္။ ျပီးခဲ႔သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ေျမာက္ကုိရီးယားမွ အေရွ႕ပင္လယ္သုိ႔ တာတုိဒံုးက်ည္တစ္လံုး ပစ္လႊတ္ခဲ႔ျခင္းသည္ က်င္းပေနေသာ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင္႔အေမရိကန္တုိ႔၏ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈအား ကန္႔ကြက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ကုိရီးယားစစ္ဖက္က ေျပာၾကားပါသည္။