ပါရီျမိဳ႕မွာ သန႔္ရွင္းဖို႔လိုေသာ အမႈိက္တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ ရွိေနၿပီ

(GMT+08:00)2023-03-19 12:54:08  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ပါရီၿမိဳ႕အစိုးရသည္ ထိုေန႔တြင္ ပါရီၿမိဳ႕၌ သန႔္ရွင္းရန္ လုိအပ္ေသာ အမႈိက္သည္ တန္ခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ အထိ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနရာအနွံ႔တြင္ အမိႈက္ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။