၂၀၂၃ခုႏွစ္ တ႐ုတ္စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္ကိရိယာမ်ားျပပြဲကို ဟိုနန္ျပည္နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2023-03-19 12:53:17  

မတ္လ ၁၈ရက္ေန႔က ၂၀၂၃ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စက္ကိရိယာမ်ား ျပပြဲကို တရုတ္နုိင္ငံ ဟိုနန္ျပည္နယ္ ၾကဳမာတ်န္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ဤျပပြဲတြင္ စြမ္းအင္သစ္သုံး ေမာင္းသူမဲ့ ေထာ္လာဂ်ီယာဥ္မ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီး ဆြတ္ခူးစက္မ်ားႏွင့္ ေမာင္းသူမဲ့ အပင္ကာကြယ္ေရးစက္မ်ား စေသာ စမတ္စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကိရိယာမ်ိဳးစုံကို ျပသထားသည္။