ရမ္ဇာန္ေရာက္ခါနီးတြင္ ပါကစၥတန္ သစ္သီးဝလံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေဈးတြင္ အေရာင္းေကာင္းေန

(GMT+08:00)2023-03-19 12:52:18  

 ရမ္ဇာန္ေရာက္ခါနီး မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ကရာခ်ိၿမိဳ႕မွာ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ေဈးတြင္ ဖရဲသီးမ်ား ဝယ္ယူၾကသည္။