ပါတီကုိ ဘက္ေပါင္းစံုမွတင္းၾကပ္ေသာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ရျပီး အဂတိလုိက္စားမႈ ကုိ ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ရသည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2023-03-13 16:26:31  

၁၄ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ၁၃ရက္ေန႔က ေဘက်င္းျမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး၌ က်င္းပျပီးစီးခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အင္အားေတာင္႔တင္းခိုင္မာေသာႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ထူေထာင္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရျပီး ပါတီကုိဘက္ေပါင္းစံုမွတင္းၾကပ္စြာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရကာ အဂတိလုိက္စားမႈကုိ ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္ရေၾကာင္း ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနႏွင့္ ပါတီၾကီး၏ ထူးျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ ၾကည္လင္ႏုိးၾကားမႈႏွင့္ျပတ္သားမႈကုိ အျမဲတမ္းထိန္းထားရ ေၾကာင္း၊ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိ ေတာ္လွန္ေရးသတၱိျဖင့္ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကုိ အၿမဲထိန္းထားရေၾကာင္း၊ ပါတီ၏မူရင္း အရည္အေသြး ေျပာင္းလဲမသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရေၾကာင္း၊ အင္အားေတာင္႔တင္းခိုင္မာေသာႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရးႏွင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရွင္သန္ႏုိးထေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ခ် ေပးရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။