တရုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္က တရုတ္စီးပြားေရး အလားအလာမွာ “လႈိင္းလုံးကုိခြင္း ေလဟုန္ကုိစီး၍ ခ်ီတက္”သလုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မည့္ အလားအလာေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္မွန္းနုိင္သည္ဟု ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-03-13 16:27:46  

၁၄ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမ အၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းက က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ၿပီးေနာက္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္သည္ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ႔ပါသည္။

တရုတ္စီးပြားေရး၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး လီခ်န္က  “လႈိင္းလုံးကုိခြင္း ေလဟုန္ကုိစီး၍ ခ်ီတက္” သလုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မည့္ အလားအလာေကာင္းကုိ ေမွ်ာ္မွန္းနုိင္သည္ဟု စကားပုံမ်ား အသုံးျပဳကာ စုေပါင္း ေဖာ္ျပၿပီး တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး အလားအလာအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္အျပည္႔ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

လီခ်န္က ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရး၏ တုိးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၅ ရာခုိင္နႈန္း ဝန္းက်င္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကုိ လြယ္လြယ္ေလး ေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ပုိမုိအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းရည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ လုိလွ်င္ မကၠရုိမူဝါဒ၊ ျပည္တြင္းဝယ္လုိအား တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး၊ အႏၱရာယ္မ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးနွင့္ ေျဖရွင္းေရး အပါအဝင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေလးခုကုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ေတြ႔က် သည့္ အေျခအေနအရ ပုိမုိ ျပည္႔စုံ ေကာင္းမြန္လာေအာင္လည္း အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။