နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနွင့္ တပ္ဖြဲ႔ေခတ္မီေရးတည္ေဆာက္မႈကို ဘက္စံုတြန္းအား ေပးရမည္ဟု ရွီက်င့္ဖိန္ ဆို

(GMT+08:00)2023-03-13 16:24:50  

    တ႐ုတ္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ နိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္က နိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနွင့္ တပ္ဖြဲ႔ေခတ္မီေရးတည္ေဆာက္မႈကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္သူ႔တပ္ဖြဲ႔ကို နိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ၊ လံုျခံဳမႈနွင့္ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္နိုင္ေသာ သံမဏိ မဟာတံတိုင္းရွည္ၾကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိတ္ပြဲမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။