တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္က ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈတို႔သည္ မည္သူ႔အေပၚ မဆို ေကာင္းက်ိဳး မရွိဟု ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-03-13 16:30:34  

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခ်န္က တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုလ ၁၃ရက္ေန႔က သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္-အေမရိကန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဇာက္ခ်၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈတို႔သည္ မည္သူ႔အေပၚ မဆို ေကာင္းက်ိဳး မရွိေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္၊ လီခ်န္က တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ခဲြျခား၍ မရေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံက တစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွ အက်ိဳးရရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေရးတႀကီး လုပ္ေဆာင္ရသည္မွာ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလက သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ သမၼတ ဘိုင္ဒင္တို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရရွိခဲ့ေသာ အေရးႀကီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မူဝါဒ အျဖစ္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။