တရုတ္နိုင္ငံ၏ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈသည္ ကမၻာနွင့္ ခြဲ၍ မရဟု ရွီက်င့္ဖိန္ ဆို

(GMT+08:00)2023-03-13 16:25:40  

တ႐ုတ္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ပီကင္းျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီးတြင္ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ နိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္က တရုတ္နိုင္ငံ၏ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈသည္ ကမၻာအား အက်ိဳးရရွိေစျပီး၊ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈသည္ ကမၻာနွင့္ ခြဲ၍ မရေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးျမင့္ တံခါးဖြင့္ေရးကို ေဇာက္ခ် ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာေစ်းကြက္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေကာင္းစြာအသုံးျပဳၿပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ႐ုံသာမက ကမၻာ့ဘုံတူဖြံ႔ျဖိဳးမႈကိုလည္း တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပိတ္ပြဲမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။