တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အစည္းအေဝး ၂ ရပ္အေပၚ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနမႉး ေဒါက္တာ သီတာထြန္း၏ အျမင္

(GMT+08:00)2023-03-11 15:58:49