ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိ

(GMT+08:00)2023-03-10 14:48:52  

   ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရေသာ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္၌ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆုိခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။