ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နွင္႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ မ်က္နွာစုံညီအစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-03-09 10:55:34  

   တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၈ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္နွင္႔ ရဲတပ္ဖဲြ႔ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔၏ မ်က္နွာစုံညီ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   ရွီက်င္႔ဖိန္က တစ္သားတည္းျဖစ္သည္႔ နုိင္ငံေတာ္ စစ္နည္းဗ်ဴဟာစည္းစနစ္နွင္႔ စြမ္းရည္ ကုိ ခုိင္ခံ႔ တုိးျမင္႔ေစေရးသည္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီက နုိင္ငံေတာ္ အင္အား ေတာင္႔တင္း လာေအာင္၊ တပ္မေတာ္ အင္အား ေတာင္႔တင္းလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္ဆုိင္ ေနရေသာ အေျခအေနသစ္၊ လုပ္ငန္းတာဝန္သစ္နွင္႔ လုိအပ္ခ်က္သစ္အရ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးနွင္႔ လုံၿခံဳေရးကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္မႈကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း စီမံခ်က္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ေခတ္မီ ဆုိရွယ္လစ္နုိင္ငံ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ေရး၊ တရုတ္အမ်ိဳးသား မြန္ျမတ္စြာ ျပန္လည္ ရွင္သန္ နုိးထေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးေရး၊ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ “နွစ္ ၁၀၀” ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ တပ္မေတာ္ကုိ ကမၻာ႔ ေရွ႕ေျပး တပ္မေတာ္အျဖစ္ ပုိမုိ လ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔အတြက္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္႔ အဓိပၸါယ္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။