အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပရန္ ရက္ ၂၀၀ အလုိတြင္ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႔ အာရွ အားကစားရြာတြင္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-03-08 15:56:31  

ယခုလ ၇ ရက္ေန႔သည္ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ က်င္းပရန္ ရက္ ၂၀၀ လုိေတာ႔သည္႔ေန႔ ျဖစ္ၿပီး  ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႔ အာရွ အားကစားရြာတြင္ “တုိ႔၏ အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပဲြ၊ တု႔ိ၏ အခမ္းအနား၊ တု႔ိ၏ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ” ေခါင္းစဥ္ ျဖစ္သည္႔ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကုိ က်င္းပခဲ႔ရာ က်က္က်န္းျပည္နယ္ ေဒသအရပ္ရပ္မွ ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔ပါသည္။ က်က္က်န္းျပည္နယ္ က်င္နင္ ေရွလူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရုိင္မွ ေရွလူမ်ိဳး မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေျခဗလာအကျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။