အရပ္ဘက္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင္႔ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ မွန္ကန္စြာ လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ

(GMT+08:00)2023-03-08 15:50:13  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္ေနသည့္ တရုတ္ ဒီမုိကေရစီ နုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး အသင္း၊ စက္မႈနွင္႔ကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ေကာ္မတီဝင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ၄င္းတုိ႔၏သေဘာထား အျမင္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကားနာခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က ပါတီဗဟုိေကာ္မတီသည္ “ဦးလည္မသုန္” နွစ္ရပ္၊ “ေျပာင္းလဲမႈ မရွိျခင္း” နွစ္ရပ္ကုိ အစဥ္တစုိက္ စဲြကုိင္ၿပီး အရပ္ဘက္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ အရပ္ဘက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ကုိယ္႔လူ ကုိယ့္ဘက္သားအျဖစ္ အစဥ္တစုိက္ သေဘာထားေနေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားနွင္႔ အရပ္ဘက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ၏ မူဝါဒမ်ားကုိ မွန္ကန္စြာ နားလည္သိရွိၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ရွိရွိျဖင္႔ ရဲဝံ႔စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ ေစရန္ လမ္းညႊန္လမ္းျပေပးရမည္ ျဖစ္၍ အရပ္ဘက္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ ေရးနွင္႔ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ မွန္ကန္စြာ လမ္းညႊန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က အရပ္ဘက္ စီးပြားေရးသည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေရရွည္ နုိင္ငံေရး စီမံခန္႔ခဲြမႈတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကုိ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္ၿပီး “နွစ္ ၁၀၀ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္” နွစ္ရပ္နွင္႔ တရုတ္အမ်ိဳးသား မြန္ျမတ္စြာ ျပန္လည္ရွင္သန္နုိးထေရးအိပ္မက္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေစရန္ အေရးႀကီးသည္႔ အင္အားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။