ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2023-03-07 15:48:41  

မတ္လ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လုံးဆိုင္ရာေကာ္မတီ ပထမ အႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ပါဝင္သည့္ တ႐ုတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး အသင္း၊ စက္မႈႏွင့္ကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္က ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကားနာခဲ့ပါသည္။