မကၠဆီကို ကုန္တင္ကား တစ္စီးတြင္ အ႐ြယ္မေရာက္သူ ၁၀၃ဦး ေတြ႕ရွိ

(GMT+08:00)2023-03-07 16:33:04  

ယခုလ ၅ရက္ေန႔က တရားဥပေဒ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံ Veracruz ျပည္နယ္တြင္ စြန႔္ပစ္မႈ ခံရသည့္ ကုန္တင္ကား တစ္စီးကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ ကုန္တင္ကားအတြင္း လူႀကီးလိုက္ပါေစာင့္ေရွာက္ျခင္း မရွိေသာ ကေလး ၁၀၃ေယာက္ အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေျခစိုက္ရန္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူ ၃၄၀ခန႔္ကို ေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကေလးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂြါတီမာလာ ႏိုင္ငံမွ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မကၠဆီကို လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနက ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနႏွင့္ ျပင္သစ္ သတင္းဌာနတို႔မွ ေရးသားေဖာ္ျပပါသည္။