တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ အစည္းအေဝး ၂ ရပ္ကို နိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးသန္႔ေက်ာ္က ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-03-06 13:16:15