တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏အစည္းအေဝး ၂ ရပ္ကို နိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးသန္႔ေက်ာ္က ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2023-03-06 13:03:03  

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္နိုင္ငံတို႔သည္ Belt and Road စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနလ်က္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ႏွစ္နိုင္ငံၾကား ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ ျမန္ဆန္သြားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိၿပီး ႏွစ္နိုင္ငံ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀မႈေတြကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္သည္ဟု  စာေရးဆရာ ဦးဟိန္းလတ္ေျပာခဲ့ပါသည္။