အင္ဒိုနီးရွား ေလာင္စာဆီသိုေလွာင္႐ုံ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူ ၁၉ ဦး ေသဆုံး

(GMT+08:00)2023-03-06 13:46:11  

မတ္လ ၄ ရက္ေန႔က  အင္ဒိုနီးရွားအမ်ိဳးသားရဲဌာနရဲခ်ဳပ္ Listyo Sigit Prabowo သည္ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေလာင္စာဆီသိုေလွာင္႐ုံ မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးရလဒ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ Prabowo က ဝန္ထမ္းမ်ား ေလာင္စာဆီထည့္သြင္းရာတြင္ နည္းပညာ ျပႆနာေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္ေပါက္ကြဲမႈတြင္  လူ ၁၉ ဦး ေသဆုံး ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။