တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-03-05 14:16:51  

     တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကုိ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဘက်င္း ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္ အပါအဝင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အသစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည္႔ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀၀၀ ခန္႔သည္ ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။