ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ရြန္က်န္းခရိုင္တြင္ ေရႊဝါေရာင္ မုန္ညွင္းစိမ္းပန္းမ်ား ပြင့္

(GMT+08:00)2023-03-03 13:46:52  

မတ္လ ၁ ရက္ေန႔က ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ ရြန္က်န္းခရိုင္တြင္ မုန္ညွင္းစိမ္းပန္းမ်ား လွပစြာပြင့္လ်က္ရွိျပီး၊ ၄င္းၾကားထဲတြင္ ရထားမ်ား ခုတ္ေမာင္းေနသည္က ေရာင္စုံ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ ဖန္တီးထားသလားထင္မွတ္ရပါသည္။