မဒါဂါစကာ တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းFreddy ေၾကာင့္ လူ၇ဦးေသဆုံး

(GMT+08:00)2023-02-24 16:00:17  

မဒါဂါစကာ ေဘးအႏၵရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈရံုးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ရက္ေန႔ တြင္  ထုတ္ျပန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အရ မဒါဂါစကာတြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းFreddy တိုက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၇ဦးအထိရွိျပီး လူေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္