အေမရိကန္တြင္ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ေနထုိင္မႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔

(GMT+08:00)2023-02-23 12:59:18  

 အေမရိကန္တြင္ အစားအစာ ေစ်းနႈန္းမ်ား အပါအဝင္ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ဆက္တုိက္ တုိးျမင္႔လာၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကပ္ေရာဂါ အခ်ိန္ကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည္႔ ေထာက္ပံ႔ေၾကး အစီအစဥ္ေတြလည္း အခ်ိန္ကုန္ေတာ႔မည္ ျဖစ္သျဖင္႔ အရပ္သူအရပ္သားမ်ား အထူးသျဖင္႔ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ေနထုိင္မႈ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

အေမရိကန္ မီဒီယာမွ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ယခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အေမရိကန္နုိင္ငံတြင္ အစားအစာေစ်နႈန္းသည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလကထက္ ၀.၇ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာၿပီး ၂၀၂၁ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလရဲ႕ ၀.၂ ရာခုိင္နွုန္းထက္ မ်ားစြာ ပုိျမင္႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။