တ႐ုတ္ကြမ္ရွီးလုံက်ိဳးခ႐ိုင္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေႏြဦးနဂါးပြဲေတာ္ကိုက်င္းပ

(GMT+08:00)2023-02-22 14:25:56  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္႐ိုးရာေႏြဦးနဂါးပြဲေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ ကြမ္ရွီး ကြၽမ႔္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ခ်ဳံေဇာ္ၿမိဳ႕ လုံက်ိဳးခ႐ိုင္မွ ျပည္သူမ်ားသည္ Tianqinတူရိယာကို တီးမႈတ္ၾကၿပီး စပါးက်ီထဲသို႔ စပါးမ်ားထည့္ကာ ေၾကးဗုံခတ္ျခင္း၊ နဂါးအကကျခင္း၊ ဟင္းပြဲမ်ားကိုအတူတူမွ်ေဝျခင္းျဖင္႔ ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။