အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္တြင္ ဓာတုပစၥည္းပါရထား လမ္းေခ်ာ္မွဳေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးဒုကၡ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့

(GMT+08:00)2023-02-21 15:57:33  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ လဆန္းတြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္ အေရွ႕ပါလက္စတိုင္းၿမိဳ႔တြင္ ရထားလမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ယိုစိမ့္ျပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္ေစခဲ့ပါသည္။ ၎ မေတာ္ တဆျဖစ္မႈသည္ ဆယ္ရက္ေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ ေသာ္လည္း ဆိုးက်ိဳးေတြရဲ႕ သက္ေရာက္မႈကေတာ့ ဆက္တိုက္တိုးမ်ားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ဓာတုယိုစိမ့္မႈျဖစ္ပြား ကတည္းက ၄င္းေဒသ၏ ျမစ္မ်ားတြင္ ငါးအမ်ားအျပား ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူအမ်ားအျပား ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း စသည့္ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။