ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစား ပဲြေတာ္၏ တရားဝင္ ရုပ္ရွင္ “ေပက်င္း ၂၀၂၂”၏ ပထမဆံုး ရုပ္ရွင္ နမူနာကားႏွင့္ ပိုစတာ ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2023-02-20 16:33:16  

ယခုလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစား ပဲြေတာ္၏ တရားဝင္ ရုပ္ရွင္ “ေပက်င္း ၂၀၂၂”၏ ပထမဆံုး ရုပ္ရွင္ နမူနာကားႏွင့္ ပိုစတာကို ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ပထမဆံုး ပိုစတာ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “သဘာဝႏွင့္ ကစားမႈ ျပဳျခင္း”ႏွင့္ “အကန္႔အသတ္ကို စိန္ေခၚျခင္း” ျဖစ္ပါသည္။

“ေပက်င္း ၂၀၂၂”၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသူသည္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဒါရိုက္တာ က်န္းယိမို ျဖစ္ၿပီး လုခၽြမ္းက ဒါရိုက္တာ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းရုပ္ရွင္ကားကို ယခုႏွစ္တြင္ ရံုတင္ျပသမည္ ျဖစ္ပါသည္။