တူရကီႏိုင္ငံရွိ ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအုံေအာက္မွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ၃ ဦးကို ငလ်င္လႈပ္ၿပီး ၂၉၆ နာရီအၾကာတြင္ ထပ္မံကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့

(GMT+08:00)2023-02-19 11:36:43  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တူရကီႏိုင္ငံ Hatay ျပည္နယ္ အန္တာကီေဒသရွိ ငလ်င္ေၾကာင့္ ၿပိဳက်ေသာ အေဆာက္အအုံေအာက္မွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ၃ ဦးကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားက ထပ္မံကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ ထပ္မံကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္သည္္ တူရကီႏုိင္ငံ အင္အားျပင္းငလ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၉၆ နာရီၾကာ ရွိျပီ ျဖစ္ပါသည္။