ဆီးရီးယား ေမ့ေဆးဆရာဝန္တစ္ဦး ငလ်င္ေၾကာင့္ ဇနီးႏွင့္သမီး ေသဆုံးလို႔ ၀မ္းနည္း ပူေဆြးေနေပမယ့္ ေရွ႕တန္း၌ အလုပ္လုပ္ေန

(GMT+08:00)2023-02-16 16:53:11  

ဟာလီလယ္သည္ ဆီးရီးယားရွိ ေမ့ေဆးဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ငလ်င္လႈပ္ၿပီးကတည္းက ေဆး႐ုံမွာ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလူနာေတြကို ေဆးကုသေပးေနပါတယ္။ ၎၏ ဇနီးႏွင့္ သမီးႏွစ္ဦးရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က အပ်က္အစီးမ်ားၾကားမွ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ ပါသည္။

ဟာလီလယ္က ကြၽန္ေတာ္ ေဆး႐ုံမွာ လူနာေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနခ်ိန္ ကြၽန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔ သမီးကို အပ်က္အစီးေတြေအာက္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံခံခဲ့ရၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူးလုိ႔ ၀မ္းနည္းစြာေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။