ယူကရိန္းအား "Leopard 2" တင့္ကားေလ့က်င့္ေရး ပံ့ပိုးေပးမည္မဟုတ္ဟု ဩစႀတီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဆုိ

(GMT+08:00)2023-02-14 14:01:15  

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က ၾသစႀတီးယားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Klaudia Tannerက ၾသစႀတီးယားသည္ ယူကရိန္းအား "Leopard 2" တင့္ကားေလ့က်င့္ေရး ပံ့ပိုးေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၾသစၾတီးယားအမ်ားျပည္သူ႔ အသံလႊင္႔ဌာနမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းကုိ လက္ခံရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းမတုိင္ခင္က ၾသစႀတီးယားက "Leopard 2" တင့္ကားမ်ားကို ယူကရိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလက ေၾကညာခဲ့ပါသည္။