တူရကီသမၼတ၏အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ ငလ်င္ေဘးသင့္ေဒသမ်ားမွ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ ေရႊ႕ေျပာင္း

(GMT+08:00)2023-02-09 14:22:04  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က တူရကီႏိုင္ငံ ျပည္နယ္အမ်ားအျပား၌ ၇.၇ႏွင့္၇.၆အဆင့္ ငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ  မိသားစုမဲ့ ကေလးငယ္ ၁၆ ဦးကို တူရကီသမၼတ၏အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ အန္ကာရာသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။