တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ပသို႔ အဖဲြ႕လိုက္ ခရီးသြားလာေရးကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ပထမ အသုတ္ တ႐ုတ္ခရီးသြားအဖဲြ႕ကို ႀကိဳဆို

(GMT+08:00)2023-02-08 15:30:49  

        ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွစၿပီး ခရီးသြားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင္႔ အြန္လိုင္း ခရီးသြား လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ သို႔ အဖဲြ႕လိုက္ ခရီးသြားလာေရးႏွင္႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ ဟိုတယ္ ႀကိဳတင္မွာယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၃ ႏွစ္ၾကာ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေသာ ျပည္ပသို႔ အဖဲြ႕လိုက္ ခရီးသြားလာေရးကို ျပန္လည္ စတင္ခဲ့သည္။ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္ ပထမအသုတ္ တ႐ုတ္ ခရီးသြားအဖဲြ႕ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။