ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားျခင္းလုပ္ငန္း ျပန္လည္စတင္ရန္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-02-07 16:17:50  

တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔မွစ၍ တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္လံုးရွိ ခရီးသြားလာေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ တရုတ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အဖြဲ႔လိုက္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္+ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ရန္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ ပါသည္။ ၄င္းစမ္းသပ္ျပဳလုပ္ရန္  ႏိုင္ငံမ်ား၏စာရင္းထဲတြင္ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံ ၂၀ ပါဝင္ပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္တစ္ျပည္လံုးရွိ ျပည္ပသို႔ ခရီးသြားျခင္း အဖြဲ႔မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ ေဘက်င္း T3 terminal အေဆာက္အအံု၌ စင္ကာပူႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားျခင္းအဖြဲ႔မွ ခရီးသည္မ်ားသည္ ခရီးထြက္ခြာရန္ ေစာင့္ ေနၾကပါသည္။ ၄င္းမွာ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္မူဝါဒကို ျပဳျပင္ေကာင္း မြန္ၿပီးသည့္ ေနာက္ ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာေသာ ပထမဆံုး ခရီးသြားျခင္း အဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားျခင္းအဖြဲ႔အျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔က CTS ခရီးသြားလာေရး ေအဂ်င္စီသည္လည္း တရုတ္ျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယားစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ခရီးသြားျခင္းအဖြဲ႔ မ်ားစြာကိုလည္း စည္းရံုးခဲ့ပါသည္။

ေဘက်င္းၿမိဳ႕အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ခရီးသည္ ဦးေရ ၅၀ခန္႔တို႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔ မိုးလင္းခ်ိန္တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏိုင္ငံ ဒူဘိုင္း၊ အဘူဒါဘီ စသည့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔ ည၉နာရီတြင္ ကြမ္က်ိဳး Baiyun အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ စုစည္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။